ตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลติดต่อของ IDTechEx

วิจัย การสมัครสมาชิก และการให้คำปรึกษา
Email your enquiries to research@IDTechEx.com or call
AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK): +44 1223 812300


สื่อ / กด
Email your enquiries to: press@IDTechEx.com or call
AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
EUROPE (UK): +44 1223 812300
We can also contact you

Social Media

ตำแหน่งที่ตั้ง

อเมริกาเหนือ

USA

One Boston Place
Suite 2600
Boston, MA 02108
United States
 
 

ยุโรป

UK - Headquarters

IDTechEx
9 Hills Road
Cambridge
CB2 1GE
United Kingdom
 
 

Germany

IDTechEx GmbH
c/o ljh Lindlbauer Rechtsanwälte PartmbB
Ridlerstraße 57
D-80339 München
Deutschland/Germany
 
 

เอเชีย

Japan - Asia Headquarters

21F Shin Marunouchi Center Bldg
1-6-2 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
Japan
 
 

Korea

 
 
Sign up for research highlights