ฮาร์ดแวร์การพิมพ์ 3 มิติจะสูงสุดที่ 9.9 พันล้านดอลลาร์ภายในทศวรรษที่ผ่านมา

อุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ 2022-2032: เทคโนโลยีและแนวโน้มตลาด

การคาดการณ์ตลาดแบบละเอียด, ประวัติบริษัทตามการสัมภาษณ์, ความผิดพลาดของเทคโนโลยีและการศึกษาเปรียบเทียบและแนวโน้มตลาด


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
3D Printing Hardware: The Foundation of the Additive Manufacturing Industry
 
In the 30 years since the founding of the 3D printing industry, countless printing technologies have been invented, patented, and commercialized - from fused filament fabrication to digital light processing, selective laser melting to binder jetting, material jetting to sheet lamination, and every unique printing technology in between. With every new technology, the additive manufacturing market grows its ability to expand into new applications, end-users, and industries. From this perspective, 3D printers can be considered the core foundation underlying the additive manufacturing industry's growth in recent years. Therefore, to understand the future progress and outlook of additive manufacturing, it becomes essential to learn and understand 3D printing technologies and hardware.
 
IDTechEx's 3D Printing Hardware: 2022-2032 report is designed to explain and analyze the growth of 3D printing hardware technologies and sales; it is made to be useful for any company in the 3D printing supply chain: materials makers, printer manufacturers, service providers, end-users, and more. This report breaks down the market into 17 technology segments to create 17 COVID-19 adjusted forecast lines for each individual segment. The forecasts provide a ten-year outlook for 3D printer installation base, new installations, replacement unit sales, and revenue from 3D printer sales, all broken down into 17 forecast lines.
 
 
 
 
Technology Market Share in 2021 Categorized by Seventeen Technology Segments - Source IDTechEx
 
 
3D Printing Hardware Breakdowns: Technology Analyses and Impartial Technical Benchmarking
 
Within this report, IDTechEx individually analyzes over 30 printing technologies by their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. In addition, information on hardware manufacturers, technology readiness levels, and key industries for each technology are provided to offer a full picture of each printing process from a technical and application perspective. These 30 printing technologies are categorized by four material classes, thus providing key technical insights into each additive manufacturing subspeciality: polymer, metal, ceramic, and composite.
 
Additionally, IDTechEx has conducted benchmarking studies within each material subspeciality to compare technologies by key parameters: build volume, build speed, resolution, price, and more. These comparisons were constructed through the extensive database of printer models and technical details collected by IDTechEx over the past seven years of 3D printing coverage. Through this impartial benchmarking, IDTechEx will highlight the advantages and disadvantages of each technology for its end-users.
 
Lastly, IDTechEx will present its research conducted over 2020 and 2021 to offer its perspective on the current status of the 3D printing hardware market. This includes identification of the key 3D printer manufacturers by revenue, rankings of the dominant technology segments by market share, and emerging technology highlights. To provide further context on the 3D printing hardware market, IDTechEx will extensively discuss the effects of the COVID-19 pandemic on the 3D printing market in 2020 and 2021, which was studied through many interviews with 3D printing companies and quantitative analysis of public revenue data. Through this analysis, readers will understand how much the pandemic adversely affected the additive manufacturing market and what the industry's recovery will look like in the next ten years.
 
Market Forecasts for 3D Printing Hardware
Using extensive primary and secondary research, IDTechEx has constructed a detailed 10-year market forecast for the 3D printing hardware market. These forecasts break the market down by install base, technology type, and unit sale type. This analysis reveals that 3D printing hardware will peak at a market size of $9.9 billion within the decade.
 
Supplementing the forecasts are full profile interviews of the major 3D printer manufacturers, which range from industry giants like Stratasys and 3D Systems to major disrupters like Markforged and Desktop to rising startups like Inkbit and 9T Labs. These profiles give insight into the companies leading the industry, their position amongst their competitors, and the opportunities and challenges they face in the future.
 
Key questions that are answered in this report:
  • What are the current and emerging printer technology types within different material specialties?
  • How do metrics such as price, build speed, build volume and precision vary by printer type and material class?
  • What are the strengths and weaknesses of different 3D printing technologies?
  • Which printers support different material classes?
  • What is the current installed base of 3D printers?
  • Who are the main players?
  • What are the market shares of those active in the market?
  • How will sales of different printer types evolve from 2022 to 2032?
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.The Seven Different Types of 3D Printing Processes
1.2.Material-Process Relationships
1.3.Drivers and Restraints of Growth for 3D Printing
1.4.Impact of COVID-19: Summary of Company Perspectives
1.5.Revenues for First 3 Quarters: 2019-2021
1.6.3D Printing Investment Overview for 2021
1.7.3D Printing Private Funding in 2021 by Company Type
1.8.Hardware Market Share by Company
1.9.Market Share for Printing Processes by Company
1.10.3D Printing Hardware Revenue by Region
1.11.Technology Segmentation
1.12.Technology Segmentation
1.13.Current Technology Market Share
1.14.3D Printing Hardware Market Forecast
1.15.3D Printing Hardware Market by Technology
1.16.3D Printing Hardware Market by Technology (2)
1.17.3D Printing Hardware Market by Process
1.18.3D Printing Hardware Market by Unit Sale Type
1.19.3D Printing Install Base by Technology
1.20.Technology Market Share in 2032
1.21.Conclusion
1.22.Company Profiles
2.INTRODUCTION
2.1.Glossary: common acronyms for reference
2.2.Scope of Report
2.3.The Seven Different Types of 3D Printing Processes
2.4.Material-Process Relationships
2.5.Why Adopt 3D Printing?
2.6.History of 3D Printing: The Rise of The Hobbyist
2.7.History of Ceramic 3D Printing Companies
2.8.Business Models: Securing Future Revenues
2.9.Consumer vs Prosumer vs Professional
2.10.Use Patterns and Market Segmentation
2.11.The Desktop 3D Printer Explosion
2.12.Drivers and Restraints of Growth for 3D Printing
3.POLYMER PRINTING PROCESSES
3.1.Extrusion: Thermoplastic Filament
3.2.Extrusion: Thermoplastic Pellet
3.3.Powder Bed Fusion: Selective Laser Sintering (SLS)
3.4.Powder Bed Fusion: Multi-Jet Fusion
3.5.Vat Photopolymerisation: Stereolithography (SLA)
3.6.Vat Photopolymerisation: Digital Light Processing (DLP)
3.7.Material Jetting: Photopolymer
4.METAL PRINTING PROCESSES
4.1.Powder Bed Fusion: Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
4.2.Powder Bed Fusion: Electron Beam Melting (EBM)
4.3.Directed Energy Deposition: Blown Powder
4.4.Directed Energy Deposition: Wire
4.5.Binder Jetting: Metal Binder Jetting
4.6.Binder Jetting: Sand Binder Jetting
4.7.Sheet Lamination: Ultrasonic Additive Manufacturing (UAM)
5.NEW METAL PRINTING PROCESSES
5.1.Emerging Metal Printing Processes - Overview
5.2.Extrusion: Metal + Polymer Filament (MPFE)
5.3.Vat Photopolymerisation: Digital Light Processing (DLP)
5.4.Material Jetting: Nanoparticle Jetting (NJP)
5.5.Extrusion: Magnetohydrodynamic Deposition
5.6.Material Jetting: Electrochemical Deposition
5.7.Material Jetting: Cold Spray
6.CERAMIC PRINTING PROCESSES
6.1.3D Printing Ceramics Technology Overview
6.2.Extrusion: Paste
6.3.Extrusion: Ceramic-Polymer Filament
6.4.Extrusion: Ceramic-Polymer Pellet
6.5.Vat Photopolymerisation: Stereolithography (SLA)
6.6.Vat Photopolymerisation: Digital Light Processing (DLP)
6.7.Material Jetting: Nanoparticle Jetting (NPJ)
6.8.Binder Jetting: Ceramic Binder Jetting
6.9.Why are there no commercial SLS ceramic printers?
6.10.Why are there no commercial SLM ceramic printers?
7.CERAMIC PRINTERS: BENCHMARKING
7.1.Ceramic: Build Volumes by Printer Manufacturer
7.2.Ceramic: Minimum Z Resolution by Printer Manufacturer
7.3.Ceramic Benchmarking: Z Resolution vs Build Volume
7.4.Ceramic: Minimum XY Resolution by Printer Manufacturer
7.5.Ceramic: Build Speed by Technology Type
7.6.Ceramic Benchmarking: Build Volume vs Price
7.7.Ceramic Benchmarking: Z Resolution vs Price
7.8.Evaluation of Ceramic 3D Printing Technologies
8.COMPOSITE PRINTING PROCESSES
8.1.Polymer Composites - Overview
8.2.Chopped Fibre Thermoplastic Filament Extrusion
8.3.Continuous Fibre Thermoplastic Filament Extrusion
8.4.Continuous Fibre Thermoplastic Tape Extrusion
8.5.Sheet Lamination
8.6.Powder Bed Fusion: Selective Laser Sintering (SLS)
8.7.Continuous Fibre Thermoset Extrusion
9.COMPOSITE EXTRUSION PRINTERS: KEY MODELS
9.1.Five Commercial Categories of Composite Extrusion Printers
9.2.Key Thermoplastic Extrusion Composite Printers: Industrial with Short Fiber
9.3.Key Thermoplastic Extrusion Composite printers: Desktop with Continuous Fiber
9.4.Key Thermoplastic Extrusion Composite Printers: Industrial with Continuous Fiber
9.5.Key Thermoplastic Extrusion Composite Printers: Large-Scale with Continuous Fibers
10.EMERGING PRINTER PROCESSES
10.1.Introduction to Emerging Technologies
10.2.Hybrid Photosynthesis
10.3.Selective Thermoplastic Electrophotographic Process
10.4.Hot Lithography
10.5.High Speed Rotative AM
10.6.NeuBeam
10.7.Two-Photon Polymerization
10.8.Rise of Multi-Material Printing
10.9.Multi-Material Jetting
11.MAJOR PLAYER UPDATES
11.1.Stratasys
11.2.3D Systems
11.3.HP 3D Printing
11.4.GE Additive
11.5.Formlabs
11.6.EOS
11.7.Carbon
11.8.Optomec
11.9.Renishaw Metal 3D Printing
11.10.XYZ Printing
11.11.Markforged
11.12.Desktop Printer Manufacturers
12.MARKET ANALYSIS
12.1.Impact of COVID-19: Summary of Company Perspectives
12.2.Impact of COVID-19: Company Perspectives
12.3.Impact of COVID-19: Company Perspectives
12.4.Quarterly Revenues - Legacy 3D Printer Manufacturers
12.5.Quarterly Revenues - Binder Jetting
12.6.Quarterly Revenues - Metal Powder Bed Fusion
12.7.Quarterly Revenues - Prodways
12.8.Quarterly Revenues - Service Providers
12.9.Quarterly Revenues - Newly Public Companies
12.10.Revenue Recovery from COVID-19 in 2020 and 2021
12.11.Revenues for First 3 Quarters: 2019-2021
12.12.COVID-19 and 3D Printing: Takeaways
12.13.3D Printing Investment Overview for 2021
12.14.Notable Acquisitions in 2021
12.15.Acquisition Spotlight: Desktop Metal
12.16.Companies Going Public in 2021 by Company Type
12.17.Printer Companies Going Public in 2021 by Material
12.18.Companies Going Public in 2021: SPAC vs IPO
12.19.Valuations vs Revenues at time of SPAC Merger
12.20.Stock Performance - Markforged and Desktop Metal
12.21.Companies Going Public in 2021 by Country
12.22.Companies Going Public in 2021: Summary
12.23.3D Printing Private Funding in 2021 by Company Type
12.24.3D Printing Private Funding in 2021 by Region
12.25.3D Printing Private Funding in 2021 by Region
12.26.Top 10 Fundraising Rounds in 2021
12.27.3D Printing Hardware Historic Revenue Growth
12.28.Evolution of Market Shares for 7 Printing Processes
12.29.Hardware Market Share by Company
12.30.Market Share for Printing Processes by Company
12.31.3D Printing Hardware Revenue by Region
12.32.Technology Segmentation
12.33.Technology Segmentation
12.34.Current Technology Market Share
13.MARKET FORECAST
13.1.Forecast Methodology and Presentation of Findings
13.2.3D Printing Hardware Market Forecast
13.3.3D Printing Hardware Market by Technology
13.4.3D Printing Hardware Market by Technology (2)
13.5.3D Printing Hardware Market by Process (1)
13.6.3D Printing Hardware Market by Process (2)
13.7.3D Printing Hardware Market by Material Class
13.8.3D Printing Hardware Market by Unit Sale Type
13.9.3D Printing Hardware Unit Sales by Technology
13.10.3D Printing Install Base by Technology
13.11.Technology Market Share in 2032
13.12.Conclusion
14.APPENDIX
14.1.3D Printing Hardware Market Forecast
14.2.3D Printing Hardware Market by Technology
14.3.3D Printing Hardware Market by Material Class
14.4.3D Printing Hardware Market by Unit Sale Type
14.5.3D Printing Hardware Unit Sales by Technology
14.6.3D Printing Install Base by Technology
15.COMPANY PROFILES
15.1.Company Profiles
 

Ordering Information

อุปกรณ์การพิมพ์ 3 มิติ 2022-2032: เทคโนโลยีและแนวโน้มตลาด

£$¥
Electronic (1-5 users)
£5,650.00
Electronic (6-10 users)
£8,050.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
£6,450.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
£8,850.00
Electronic (1-5 users)
€6,400.00
Electronic (6-10 users)
€9,100.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
€7,310.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
€10,010.00
Electronic (1-5 users)
$7,000.00
Electronic (6-10 users)
$10,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
$7,975.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
$10,975.00
Electronic (1-5 users)
¥990,000
Electronic (6-10 users)
¥1,406,000
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
¥1,140,000
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
¥1,556,000
Electronic (1-5 users)
元50,000.00
Electronic (6-10 users)
元72,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
元58,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
元80,000.00
Click here to enquire about additional licenses.
If you are a reseller/distributor please contact us before ordering.
お問合せ、見積および請求書が必要な方はm.murakoshi@idtechex.com までご連絡ください。

Subscription Enquiry