ปริมาณการผลิตสารเติมแต่งที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันให้ตลาดวัสดุเกิน 29.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032

ตลาดวัสดุการพิมพ์ 3D 2022-2032

เจ็ดสิบห้าเส้นคาดการณ์ 10 ปี การศึกษาเปรียบเทียบ โปรไฟล์ผู้เล่นประกอบด้วย: เรซินไวแสง, ผงเทอร์โมพลาสติก, เส้นใยเทอร์โมพลาสติก, ผงโลหะ, ลวดโลหะ, วัสดุเซรามิก


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
Materials present the strongest revenue opportunity within additive manufacturing, but understanding the variety of polymer, metal, and ceramic materials within 3D printing is critical to capitalizing on this opportunity. This report examines the status of established 3D printing materials, presents technical comparison studies, analyzes trends, and provides detailed market forecasts for additive manufacturing materials. For companies involved in 3D printing materials, this report presents key insights and essential knowledge.
Polymer, metal, wax, sand, concrete - as the 3D printing technology landscape has grown in diversity and complexity, so has the variety of materials compatible with these many additive processes. Whereas 3D printing used to be synonymous with straightforward low-cost thermoplastics for less demanding applications like prototyping, it now sees more unique and high-performance materials enter the market annually, from metal-matrix composites to bioceramics, to recycled plastics. This portfolio of compatible materials continues to expand as end users demand higher quality products, greater choice and flexibility, and in the case of prototyping, materials that are more representative of the final product's appearance and behavior. Importantly, this wider materials portfolio comes alongside increased adoption of additive manufacturing, as important end-users begin to fully understand the value-add that 3D printing brings to their supply chain.
 
With users spanning valuable industry verticals like medicine, automotive, and aerospace, there is a continuing drive to expand the materials market for 3D printing. With every new material launch comes an additional application for 3D printing to explore. The growth potential for 3D printing materials differs significantly from printing equipment, as legacy printers which are still operational continue to consume materials. Therefore, this segment of the 3D printing value chain represents tremendous potential growth opportunity over the next decade: IDTechEx forecasts that the global market for 3D printing materials will be worth $29.5 billion in 2032.
 
Technology and Applications
 
The 3D Printing Materials Market 2022-2032 report is specially authored to provide detailed understanding into this market through 75 forecast lines. These forecast lines span polymer, metal, ceramic, and construction materials, with insight offered on mass demand and revenue generation over the coming decade for different material categories. This report covers the current status of the additive manufacturing materials market from the perspective of polymers, fiber reinforced composites, metals, ceramics, and construction, with detail about material uptake trends occurring in the industry.
 
IDTechEx 3D Printing Materials Market 2022-2032: Forecast Segmentation
 • By material type: polymer, metal, ceramic, and construction
 • By technology: 11 polymer, 10 metal, and 3 ceramic additive manufacturing technologies
 • By polymer feedstock type: 6 photopolymer resin, 6 thermoplastic filament, and 5 thermoplastic powder categories
 • By metal alloy composition: 9 metal alloy categories used in metal 3D printing
 
The 3D printing market encompasses an increasingly broad materials palette. This report takes an in-depth look into the established material classes of polymer, metal, and ceramic materials, including photopolymer resins, thermoplastic powders, thermoplastic filaments, metal powders, and ceramic materials. Extensive discussion on the properties, applications, and suppliers of these feedstock types is provided, culminating in seventy-five forecast lines across four main material types for the next decade. Material descriptions, printer compatibilities, strengths and weaknesses, manufacturers, and example applications are discussed for individual material categories in the main established material types.
 
IDTechex's segmentation of the diverse Additive Manufacturing materials market
 
In addition, IDTechEx have conducted benchmarking studies assessing thousands of commercial polymer materials for 3D printing to compare the performance of individual polymer material categories. These benchmarking studies cut through any marketing and provide accessible impartial categorization for the industry. IDTechEx's benchmarking studies allow for identification of the successes and gaps in the market, providing valuable business intelligence for companies looking to capitalize on the growing 3D printing materials industry. IDTechEx's detailed industry analysis will also provide further context to the notable amount of movement in this industry with acquisitions, capacity expansions, improved processes, and new materials as players introduce material portfolios bespoke for additive manufacturing. Lastly, niche materials like concrete, glass, and sand are introduced and evaluated to provide a full picture of the 3D printing materials market.
 
Market analysis and granular 10-year forecasts
This report forecasts the overall 3D printing materials market to 2032, with in depth discussion of currently commercialized and emerging materials. The current state of the materials market is analyzed, and long-range forecasts from 2022-2032 for forecast demand by mass and revenue per annum segmented by material class, compatible printer technology, and material type within its feedstock category are evaluated.
 
IDTechEx conducted exhaustive primary research with companies positioned throughout the entire 3D printing value chain for key insights into the trends impacting growth to 2032. IDTechEx analysts go far beyond what is publicly available by conducting an extensive number of primary interviews, providing the latest and most important information to the reader. Over 45 company profiles are included as part of this report; this includes key OEMs, disruptive start-ups, incumbent powder providers, and emerging material companies.
 
Key questions explored in this report:
 • What are the current and emerging 3D printing materials in 2032?
 • What are the strengths and weaknesses of different 3D printing materials?
 • Which materials are supported by different printer technologies?
 • How are polymer 3D printing material feedstocks further segmented?
 • What are the potential applications of products made from 3D printing materials?
 • What are the market shares of each material class?
 • What are the key drivers and restraints of market growth?
 • What is the projected demand by mass and annual revenue growth for materials from 2022 to 2032?
 
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.Material compatibility across 3D printing technologies
1.2.Scope of the 3D printing materials report
1.3.Breaking down polymer materials for 3D printing
1.4.Comparison of polymer feedstock for additive manufacturing
1.5.Introduction to composite material feedstock for 3D printing
1.6.Ceramic 3D printing materials on the market
1.7.What are the feedstock options for metal additive manufacturing?
1.8.3D printing materials investments in 2021 by material type
1.9.IDTechEx segmentation of metal additive manufacturing technologies
1.10.IDTechEx segmentation of polymer additive manufacturing technologies
1.11.Current market share of 3D printing materials demand - revenue and mass
1.12.3D printing materials forecast by material type - revenue and mass
1.13.3D printing materials forecast by material type - discussion
1.14.Polymer AM materials forecast by feedstock - revenue and mass
1.15.Polymer additive manufacturing materials forecast by feedstock - discussion
1.16.Metal AM materials forecast by technology - revenue and mass
1.17.Metal additive manufacturing materials forecast by technology - discussion
1.18.Key trends for 3D printing materials
1.19.Conclusions
1.20.IDTechEx company profiles
2.INTRODUCTION
2.1.Glossary: common acronyms for reference
2.2.Scope of report
2.3.The different types of 3D printing processes
2.4.Material-process relationships
2.5.Why adopt 3D printing?
2.6.History of 3D printing: the rise of the hobbyist
2.7.Timeline of 3D printing metals
2.8.History of ceramic 3D printing companies
2.9.Business models: selling printers vs parts
2.10.Consumer vs prosumer vs professional
2.11.Use patterns and market segmentation
2.12.Drivers and restraints of growth for 3D printing
3.PHOTOPOLYMER RESINS
3.1.Introduction to photopolymer resins
3.2.Chemistry of photosensitive resins
3.3.Chemistry of photopolymer resins
3.4.Chemistry of photosensitive resins
3.5.Resins - advantages and disadvantages
3.6.General purpose resins - overview
3.7.General purpose resins - applications
3.8.Engineering resins - overview
3.9.Engineering resins - applications
3.10.Flexible resins - overview
3.11.Flexible resins - applications
3.12.Flexible resins - footwear
3.13.Castable resins - overview
3.14.Castable resins - applications
3.15.Healthcare resins - overview
3.16.Healthcare resins - applications
3.17.Extrusion resins - overview
3.18.Extrusion resins - applications
3.19.Viscous photosensitive resins
3.20.Photosensitive resin suppliers
4.THERMOPLASTIC POWDERS
4.1.Introduction to thermoplastic powders
4.2.Engineering (nylon) powder - overview
4.3.Engineering (nylon) powder - applications
4.4.Flexible powder - overview
4.5.Flexible powder - applications
4.6.Composite powder - overview
4.7.Composite powder - applications
4.8.High temperature powder - overview
4.9.High temperature powder - applications
4.10.Engineering (other) powder - overview
4.11.Engineering (other) powder - applications
4.12.Thermoplastic powders: post-processing
4.13.Thermoplastic powder suppliers
5.THERMOPLASTIC FILAMENTS
5.1.Introduction to thermoplastic filaments
5.2.General purpose filaments - overview
5.3.General purpose filaments - applications
5.4.Engineering filaments - overview
5.5.Engineering filaments - applications
5.6.Flexible filaments - overview
5.7.Flexible Filaments - Applications
5.8.Reinforced Filaments - Overview
5.9.Reinforced Filaments - Applications
5.10.High Temperature Filaments - Overview
5.11.High Temperature Filaments - Applications
5.12.Support Filaments - Overview
5.13.Breakaway vs soluble supports: SWOT analysis
5.14.High temp thermoplastic support materials
5.15.Fillers for thermoplastic filaments
5.16.Thermoplastic filament suppliers
5.17.Procurement of thermoplastic filaments
6.THERMOPLASTIC PELLETS
6.1.What is pellet 3D printing?
6.2.Filament extrusion vs pellet extrusion
6.3.Pellet 3D printing - advantages & disadvantages
6.4.Comparison with Other 3D Printing Technologies and Injection Molding
6.5.Pellet 3D printing technologies on the market
6.6.Trends within pellet 3D printing
6.7.Trends within pellet 3D printing
6.8.Target industries and applications
6.9.Example Use Cases of Pellet Extrusion
6.10.Collaborations for pellet 3D printing
6.11.Materials suppliers for pellet 3D printing
6.12.Growth in Pellet 3D Printing
6.13.Pellet 3D printing: SWOT analysis
6.14.Outlook for pellet 3D printing
6.15.Pellet 3D printing companies
6.16.Pellet 3D printing companies
7.FIBER-REINFORCED POLYMER COMPOSITES
7.1.Introduction to composite 3D printing
7.2.Material feedstock: introduction
7.3.Material assessment: matrix considerations
7.4.Material assessment: mechanical properties
7.5.Material assessment: price and performance benchmarking
7.6.Material assessment: price and performance benchmarking
7.7.Complete material list: short carbon fiber
7.8.Complete material list: short carbon fiber
7.9.Complete material list: short glass fiber
7.10.Complete material list: powder
7.11.Complete material list: continuous fiber
7.12.Benchmarking study by independent research institute
7.13.Key material news and developments
7.14.Recycled carbon fiber as feedstock material
7.15.Nanocarbon additive: property advantages
7.16.Nanocarbon additive: commercial activity
8.POLYMER MATERIALS BENCHMARKING
8.1.Polymer materials benchmarking: introduction
8.2.Resins: printing process comparison
8.3.Resins: printing process comparison
8.4.Filaments: composite vs polymer comparison
8.5.Filaments: comparison by filament type
8.6.Filaments: comparison by filament type
8.7.Filaments: comparison of unreinforced polymer filaments
8.8.Filaments: table of properties by filament type
8.9.Filaments: table of properties for unreinforced polymer filaments
8.10.Filaments: table of properties for unreinforced polymer filaments
8.11.Powders: comparison by powder type
8.12.Powders: comparison by powder type
8.13.Powders: table of properties by powder type
8.14.Powders: table of properties by composition
8.15.Polymer feedstock comparison
8.16.Conclusion
9.METAL POWDERS
9.1.Material feedstock options
9.2.Powder morphology specifications
9.3.Water or gas atomization
9.4.Plasma atomization
9.5.Electrochemical atomization
9.6.Powder morphology depends on atomization process
9.7.Powder morphology depends on atomization process
9.8.Supported materials
9.9.Suppliers of metal powders for AM
9.10.Suppliers of metal powders for AM
9.11.Titanium powder - overview
9.12.Titanium powder - main players
9.13.Titanium powder - main players
9.14.Key material start-ups for metal additive manufacturing
9.15.Recycled titanium feedstocks
9.16.Metal powder bed fusion post processing
9.17.Barriers and limitations to using metal powders
10.OTHER METAL FEEDSTOCKS
10.1.Metal wire feedstocks
10.2.Metal wire feedstocks
10.3.Metal + polymer filaments
10.4.Metal + polymer filaments
10.5.Metal + polymer filaments: BASF Ultrafuse
10.6.Metal + photopolymer resin
11.COMPATIBLE METAL ALLOYS
11.1.Alloys and material properties
11.2.Aluminum and alloys
11.3.Expanding the aluminum AM material portfolio
11.4.3D printing with copper: huge potential with many challenges
11.5.Expanding the copper AM material portfolio
11.6.Current applications for copper 3D printing
11.7.Cobalt and alloys
11.8.Nickel alloy: Inconel 625
11.9.Nickel alloy: Inconel 718
11.10.Precious metals and alloys
11.11.Maraging steel 1.2709
11.12.15-5PH stainless steel
11.13.17-4 PH stainless steel
11.14.316L stainless steel
11.15.Titanium and alloys
11.16.AM of high entropy alloys
11.17.AM of amorphous alloys
11.18.Emerging aluminum alloys and MMCs
11.19.Multi-metal material solutions
11.20.Materials informatics for additive manufacturing materials
11.21.Materials informatics for additive manufacturing materials
11.22.New alloys for 3D printing
11.23.Tungsten powder and nanoparticles
12.CERAMICS
12.1.Introduction to ceramic 3D printing materials
12.2.Classification: by feedstock type
12.3.Classification: by application
12.4.Classification: by chemistry
12.5.Ceramic 3D printing materials on the market
12.6.Bioceramics
12.7.Mechanical properties of 3DP ceramic materials
12.8.Thermal properties of 3DP ceramic materials
12.9.Average densities of 3DP ceramic materials
12.10.Flexural strength vs density - 3DP ceramic materials
12.11.Alumina comparison - AM vs non AM
12.12.Zirconia comparison - AM vs non AM
12.13.Silicon carbide and nitride comparison
12.14.Ceramic-matrix composites (CMCs)
12.15.Ceramics as reinforcement in 3D printing
12.16.Manufacturers of ceramics for 3D printing
13.COMPATIBLE CERAMIC MATERIALS
13.1.Alumina (Al2O3)
13.2.Zirconia (ZrO2)
13.3.Silica (SiO2)
13.4.Silicon Nitride (Si3N4 & β-SiAlON)
13.5.Silicon Carbide (SiC)
13.6.Aluminum Nitride (AlN)
13.7.Carbon
13.8.Hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2)
13.9.Tricalcium Phosphate (β-Ca3(PO4)2)
13.10.Cordierite (Mg2Al4Si5O18)
14.OTHER MATERIALS
14.1.Sand for binder jetting
14.2.Paper sheets: full colour models
14.3.Glass for 3D printing
14.4.4D printing materials
15.CONSTRUCTION MATERIALS FOR 3D PRINTING
15.1.A Brief History of Concrete 3D Printing
15.2.The drivers behind 3D printed concrete
15.3.The drivers behind 3D printed concrete
15.4.Main categories of concrete AM technology
15.5.Cartesian ("gantry") extrusion
15.6.Cartesian ("gantry") extrusion
15.7.Robotic extrusion
15.8.Robotic extrusion
15.9.Binder jetting
15.10.Materials for concrete 3D printing
15.11.Notable concrete 3D printing projects
15.12.Barriers to adoption of concrete 3D printing
15.13.Outlook for concrete 3D printing
15.14.Concrete 3D printing companies
15.15.Clay 3D printing for construction
15.16.Thermoset 3D printing for construction
16.MARKET ANALYSIS
16.1.Overview - 2022 products and developments
16.2.Overview - 2022 products and developments - metal materials
16.3.Overview - 2022 products and developments - metal materials
16.4.Overview - 2022 products and developments - polymer materials
16.5.Overview - 2022 products and developments - polymer materials
16.6.2022 products and developments - polymer materials
16.7.2022 products and developments - polymer materials
16.8.Overview - partnerships announced in 2022 involving AM materials
16.9.Partnerships announced in 2022 involving AM Materials
16.10.Overview - funding for AM materials companies in 2022
16.11.AM materials investment overview for 2021
16.12.Metal AM Related Acquisitions in 2021
16.13.Acquisition spotlight: desktop metal
16.14.Companies going public in 2021: summary
16.15.Companies going public in 2021 by type
16.16.Companies going public in 2021: SPAC vs IPO
16.17.Valuations vs revenue at time of SPAC merger
16.18.Stock performance: Markforged and Desktop Metal
16.19.AM materials funding in 2021 by company type
16.20.AM materials funding in 2021 by country
16.21.AM materials funding in 2021 by material type
16.22.Top 11 AM materials-related fundraising rounds in 2021
16.23.Metal AM technology segmentation
16.24.Polymer AM technology segmentation
16.25.Current market share of materials demand - revenue and mass
17.MARKET FORECAST
17.1.Forecast methodology and presentation of findings
17.2.3D printing materials forecast by material type - revenue and mass
17.3.3D printing materials forecast by material type - revenue and mass
17.4.Polymer AM materials forecast by feedstock - revenue and mass
17.5.Polymer materials forecast by feedstock - discussion
17.6.Polymer AM materials forecast by technology - revenue and mass
17.7.Polymer materials forecast by technology - discussion
17.8.Photopolymer resins forecast by type - revenue and mass
17.9.Photopolymer resins forecast by type - discussion
17.10.Thermoplastic filaments forecast by type - revenue and mass
17.11.Thermoplastic filaments forecast by type - discussion
17.12.Thermoplastic powders forecast by type - revenue and mass
17.13.Thermoplastic powders forecast by type - discussion
17.14.Metal AM material forecast by technology - revenue and mass
17.15.Metal AM material forecast by technology - discussion
17.16.Metal AM material forecast by alloy - revenue and mass
17.17.Metal AM Material Forecast by Alloy - Discussion
17.18.Ceramic 3D printing materials usage forecast
17.19.3D printing ceramics usage forecast by composition
17.20.Ceramic 3D printing materials revenue forecast
18.CONCLUSION
18.1.Key trends for 3D printing materials
18.2.Conclusions
18.3.3D printing research at IDTechEx
19.COMPANY PROFILES
19.1.Company profiles
20.APPENDIX
20.1.3D printing materials forecast by material type - revenue
20.2.3D printing materials forecast by material type - mass
20.3.Polymer AM materials forecast by feedstock -mass
20.4.Polymer AM materials forecast by feedstock - revenue
20.5.Polymer AM materials forecast by technology -mass
20.6.Polymer AM materials forecast by technology - revenue
20.7.Photopolymer resins forecast by type - revenue
20.8.Photopolymer resins forecast by type - mass
20.9.Thermoplastic filaments forecast by type - revenue
20.10.Thermoplastic filaments forecast by type -mass
20.11.Thermoplastic powders forecast by type - revenue
20.12.Thermoplastic powders forecast by type - mass
20.13.Metal material forecast by technology - revenue
20.14.Metal material forecast by technology - mass
20.15.Metal material forecast by alloy - revenue
20.16.Metal material forecast by alloy - mass
20.17.Ceramic 3D printing materials usage forecast
20.18.3D printing ceramics usage forecast by composition
20.19.Ceramic 3D printing materials revenue forecast
 

Ordering Information

ตลาดวัสดุการพิมพ์ 3D 2022-2032

£$¥
Electronic (1-5 users)
£5,650.00
Electronic (6-10 users)
£8,050.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
£6,450.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
£8,850.00
Electronic (1-5 users)
€6,400.00
Electronic (6-10 users)
€9,100.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
€7,310.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
€10,010.00
Electronic (1-5 users)
$7,000.00
Electronic (6-10 users)
$10,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
$7,975.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
$10,975.00
Electronic (1-5 users)
¥990,000
Electronic (6-10 users)
¥1,406,000
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
¥1,140,000
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
¥1,556,000
Electronic (1-5 users)
元50,000.00
Electronic (6-10 users)
元72,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (1-5 users)
元58,000.00
Electronic and 1 Hardcopy (6-10 users)
元80,000.00
Click here to enquire about additional licenses.
If you are a reseller/distributor please contact us before ordering.
お問合せ、見積および請求書が必要な方はm.murakoshi@idtechex.com までご連絡ください。

Subscription Enquiry