เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานที่อาจเกิดขึ้นขณะอยู่กับที่: IDTechEx

This report has been updated. Click here to view latest edition.

If you have previously purchased the archived report below then please use the download links on the right to download the files.

เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานที่อาจเกิดขึ้นขณะอยู่กับที่

เทคโนโลยีใหม่สำหรับการใช้งานด้านหน้าของมิเตอร์: การจัดเก็บพลังงานแรงโน้มถ่วง, การจัดเก็บพลังงานอากาศอัด, การจัดเก็บพลังงานอากาศเหลว, และการจัดเก็บพลังงานความร้อนการพยากรณ์ 2020-2030, เทคโนโลยี, ตลาดและผู้เล่น.


Show All Description Contents, Table & Figures List Pricing Related Content
Introduction to mechanical energy storage:
When talking about energy storage it is now common to think about Li-ion batteries, due to their success in the automotive sector, portable electronic devices, and stationary applications. In the last few years Li-ion batteries started to be constantly adopted in stationary energy storage with a power output of few kWs up to MWs scale. Although a powerful device, their application can hardly cover the entire range of power and energy demanded by the electricity grid. If one end is dominated by Li-ion batteries, on the other end, pumped hydro energy storage is the reference system to deliver large power output, and store large amounts of energy able to generate electricity for days. Pumped hydro energy storage was the first large power plant built to generate electricity, and still nowadays is the reference technology for large power output.
 
Between these two main technologies, a number of new technologies with a power output of tens of MWs are currently approaching the market. In the new report released: "Potential Stationary Energy Storage to Monitor", IDTechEx investigated this new group of technologies aiming to address MWs of power output and long storage time.
 
The technologies defined as mechanical energy storage include different types of technologies, all of them characterised by a large power output from MW size, and a simple mechanical working principles. Among them:
  • Gravitational Energy Storage
  • Compressed Air Energy Storage
  • Liquid Air Energy Storage
 
 
Power and storage capacity comparison of different technologies
These technologies are based on simple mechanical working principles, which allow them to employ well known components, like pumps, ventilators, cranes, and do not employ dangerous materials. A simple working principle implies high round-trip efficiencies, in most cases close to 80%. Finally, differently from electrochemical systems, mechanical energy storage systems are not affected by self-discharge, allowing them to store electricity for an indefinite amount of time.
 
Large amounts of energy, similarly to mechanical energy storage systems, could also be stored by hydrogen and ammonia. Storing electricity as chemical energy implies the adoption of other technologies like fuel cells, which strongly affect the overall efficiency of the system.
 
The growing interest in the renewable energies, driven by the necessity to decarbonise the electricity market, is leading to a growing adoption of energy storage devices. While renewable electricity sources allow us to reduce polluting emissions, their variable nature requires extra systems to adjust the timing of energy production and energy consumption. In addition, the adoption of renewable energies is leading to an upgrade of the electricity grid, shifting the power grid from a centralised model, to decentralised energy production. Therefore, the role of energy storage is constantly growing, and with it the technologies involved.
 
 
Report content:
Due to growing interest in energy storage devices, in particular for grid application, IDTechEx releases the new report titled: "Potential Stationary Energy Storage to Monitor", introducing an emerging group of technologies.
 
The report begins with an introduction about the electricity grid, explaining the role of energy storage systems, and the market these devices can address. In the following chapters, the different mechanical energy storage technologies are investigated. For each technology the working principle is initially explained, followed by an analysis of the main companies involved, showing the main advantages and disadvantages of the systems analysed. Moreover, the executive summary provides the reader with a comparison of the different technologies, showing the different TRL (technology readiness level) and MRL (manufacturing readiness level) of the technologies analysed in the report. A comparison of mechanical energy storage with Li-ion batteries and redox flow batteries allows the reader to appreciate the differences between these technologies. In conclusion, a market forecast for the period 2020-2030, in terms of installed power, energy and market size is provided, together with the technology breakdown.
 
 
Market forecast, and market forecast breakdown - IDTechEx Source
Analyst access from IDTechEx
All report purchases include up to 30 minutes telephone time with an expert analyst who will help you link key findings in the report to the business issues you're addressing. This needs to be used within three months of purchasing the report.
Further information
If you have any questions about this report, please do not hesitate to contact our report team at research@IDTechEx.com or call one of our sales managers:

AMERICAS (USA): +1 617 577 7890
ASIA (Japan): +81 3 3216 7209
EUROPE (UK) +44 1223 812300
Table of Contents
1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.A Growing Energy Storage Market
1.2.High Potential ES Technologies: Overview
1.3.High Potential ES Technologies: Properties
1.4.High Potential ES Technologies: Technology Segmentation
1.5.Which technology will dominate the market?
1.6.High Potential ES Technologies: Properties Comparison
1.7.High Potential ES Technologies analysis
1.8.Technology/Manufacturing Readiness Level: definitions
1.9.Technology/Manufacturing Readiness Level
1.10.Why not Li-ion or Redox Flow batteries?
1.11.Comparison of energy storage devices
1.12.Market Forecast
1.13.Forecast technology breakdown
1.14.Forecast Methodology
1.15.Forecast Assumptions
2.THE ELECTRICITY GRID AND THE ROLE OF ENERGY STORAGE
2.1.Renewable Energies: Energy generated and cost trend
2.2.The increasingly important role of stationary storage
2.3.Stationary energy storage is not new
2.4.Why We Need Energy Storage
2.5.Energy Storage Devices
2.6.Energy Storage Classification
2.7.ESS, BESS, BTM, FTM
2.8.Stationary Energy Storage Markets
2.9.New avenues for stationary storage
2.10.Incentives for energy storage
2.11.Overview of ES drivers
2.12.Renewable energy self-consumption
2.13.ToU Arbitrage
2.14.Feed-in-Tariff phase-outs
2.15.Net metering phase-outs
2.16.Demand Charge Reduction
2.17.Other Drivers
2.18.Values provided at the customer side
2.19.Values provided at the utility side
2.20.Values provided in ancillary services
3.GRAVITATIONAL ENERGY STORAGE (GES)
3.1.1.Gravitational Energy Storage (GES)
3.1.2.Calculation from Gravitricity technology
3.1.3.Piston Based GES - Energy Stored example
3.1.4.GES Technology Classification
3.1.5.Can the GES reach the market?
3.1.6.Chapter 3. Overview
3.2.ARES
3.2.1.ARES LLC Technology Overview
3.2.2.ARES Technologies: Traction Drive, Ridgeline
3.2.3.Technical Comparison: Traction Drive, Ridgeline
3.2.4.A considerable Landscape footprint
3.2.5.ARES Market, and Technology analysis
3.3.Piston Based Gravitational Energy Storage (PB-GES)
3.3.1.Energy Vault - Technology working principle
3.3.2.Energy Vault - Brick Material
3.3.3.Energy Vault Technology and market analysis
3.3.4.Gravitricity - Piston-based Energy storage
3.3.5.Gravitricity technology analysis
3.3.6.Mountain Gravity Energy Storage (MGES): Overview
3.3.7.Mountain Gravity Energy Storage (MGES): Analysis
3.4.Underground - Pumped Hydro Energy Storage (U-PHES)
3.4.1.Underground - PHES:
3.4.2.U-PHES - Gravity Power
3.4.3.U-PHES - Heindl Energy
3.4.4.Detailed description of Heindl Energy technology
3.4.5.U-PHES - Heindl Energy
3.4.6.Underground - PHES: Analysis
3.5.Underwater Energy Storage (UWES)
3.5.1.Under Water Energy Storage (UWES)
3.5.2.Under Water Energy Storage (UWES) - Analysis
4.COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE (CAES)
4.1.CAES Historical Development
4.2.CAES Technologies overview
4.3.Drawbacks of CAES
4.4.Diabatic Compressed Energy Storage (D-CAES)
4.5.Huntorf D-CAES - North of Germany
4.6.McIntosh D-CAES - US Alabama
4.7.Adiabatic - Compressed Air Energy Storage (A-CAES)
4.8.A - CAES analysis
4.9.Isothermal - Compressed Air Energy Storage (I - CAES)
4.10.Main players in CAES technologies
4.11.CAES Players and Project
5.LIQUID AIR ENERGY STORAGE (LAES)
5.1.Liquid Air Energy Storage
5.2.The Dawn of Liquid Air in the Energy Storage Market
5.3.Sumitomo Industries invests in Highview Energy
5.4.Hot and Cold Storage Materials:
5.5.Industrial Processes to Liquify Air
5.6.LAES Historical Evolution
5.7.LAES Companies and Projects
5.8.LAES Players
5.9.LAES Analyst analysis
6.THERMAL ENERGY STORAGE (TES)
6.1.TES Technology Overview and Classification
6.2.Diurnal TES Systems - Domestic application
6.3.Diurnal TES Systems - Solar Thermal Power Plants (CSP)
6.4.Seasonal and long-duration TES Systems
6.5.Seasonal TES Systems - Underground TES
6.6.Seasonal TES Systems - Solar Ponds
7.COMPANY PROFILES
 

Report Statistics

Slides 120
Forecasts to 2030
ISBN 9781913899059
 
 
 
 

Subscription Enquiry